20 lat po tym jak ONZ ogłosił „Międzynarodowy Rok Rodziny”, Międzynarodowa Federacja na rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD) organizuje 19. Międzynarodowy Kongres Rodziny w Meksyku z tematem przewodnim: Rodzinamiejsce spotkania pokoleń.

Międzynarodowe kongresy odbywają się regularnie od 1976 roku, w wyniku niezwykłego wzrostu inicjatyw związanych z rodziną w bardzo wielu miastach i krajach na pięciu kontynentach. Podczas tych kongresów uczestnicy rozwijają umiejętności w celu promowania programów na rzecz rozwoju rodziny.

Moderatorzy i ci, którzy chcą być liderami zespołów lub koordynatorami kursów uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Uczestnicy pochodzą z różnych krajów, wzajemnie wzbogacając podejście do życia rodzinnego. W tym roku zgłosiło się ok. 2000 uczestników z 36 krajów.

Tematy Międzynarodowego Kongresu Rodziny w Meksyku:

Od temperamentu do charakteru; Piękno, Prawda i Bóg w rodzinie; Rodzina a dobre samopoczucie – debata na miarę 21 wieku; Stabilne rodziny, Szczęśliwe rodziny; Rodzina w świecie: moja rodzina jest także twoją rodziną; Rodzina vs. praca?; Rodzina na forum międzynarodowym; Trwała rodzina: – miłość i szacunek w małżeństwie.

Więcej informacji na stronie:

http://iffdcongressmexico.com/

 

Międzynarodowa Federacja na rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD) jest pozarządową, niezależną i niedochodową organizacją działającą od ponad 30 lat, która promuje i wspiera inicjatywy na rzecz małżeństwa i rodziny.

IFFD jest  organem doradczym w Radzie Gospodarczej i Społecznej przy ONZ, gdzie zdecydowanie przekazuje znaczenie i niezastąpioną rolę rodziny w szczęściu swoich członków. To z kolei ma bezpośredni wpływ na więzi społeczne, po ogólny dobrobyt i rozwój edukacji, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy i udaną integrację społeczeństwa. Misją IFFD jest pomoc rodzinom na całym świecie w budowaniu silnych i szczęśliwych relacji.