WARSZAWA, 31 marca 2016 r.

Kongres Życia i Rodziny jest miejscem wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz poszukiwania rozwiązań dla problemów dotykających polskie rodziny. Organizowany po raz trzeci, stanowi okazję do zmierzenia się z wyzwaniami, które – mimo swojej ogromnej wagi – bagatelizowane są w przestrzeni publicznej. Wśród prelegentów wystąpi moderator Akademii Familijnej, p. Janusz Wardak.

Więcej informacji na stronie: http://kongreszyciairodziny.pl/

Tegoroczne hasło Wychowanie – wehikuł cywilizacji życia wprowadza nas w orbitę najbardziej podstawowych wyzwań, z którymi spotykają się samorządowcy, duszpasterze, nauczyciele i działacze społeczni pracujący z rodzinami i młodym pokoleniem.

Czy współczesna kultura pomaga rodzicom dobrze wychowywać dzieci? Jaką rolę mogą w tym zakresie pełnić instytucje samorządowe i państwowe? Jak zachęcić rodziców do aktywnego i twórczego podejmowania swoich ról?

ORGANIZATOR:

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

ul. Nowogrodzka 42/501
00-695 Warszawa
tel./fax +48 22 629 11 76
e-mail: kongres@centrumzyciairodziny.org

 

DATA:

Czwartek, 31 marca 2016 r.

START:
Godzina 9.00
 

Gdzie:

Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, Warszawa