Kursy Akademii Familijnej organizuje Stowarzyszenie Akademia Familijna, które poprzez swoje kursy i innego rodzaju przedsięwzięcia stara się pomagać małżeństwom w budowaniu wysokiej jakości edukacji rodzinnej.

Na naszych kursach rodzice i małżonkowie otrzymują silne wsparcie i skuteczną pomoc, dzięki którym mogą dobrze wykonywać swoje zadanie wychowawcze oraz budować i wzmacniać szczęśliwe związki.

METODOLOGIA KURSÓW

Kursy Akademii Familijnej prowadzone są z wykorzystaniem metody studium przypadku (ang. case study),  znanej przede wszystkim z kursów biznesowych, np. MBA. Jest to metoda, w której zasadnicze znaczenie ma aktywny udział i wkład pracy uczestników: zawsze obojga małżonków.

CELE KURSÓW

·        Wzmocnić relacje małżeńskie poprzez wspólne rozmowy mamy i taty o sprawach dotyczących życia rodzinnego i wychowania dzieci oraz o ich relacjach małżeńskich

·        Pomagać małżonkom i dzieciom w pełnym rozwoju swojego potencjału ludzkiego

·        Wymieniać doświadczenia z innymi rodzinami, które stoją przed podobnymi wyzwaniami

KURSY AKADEMII FAMILIJENEJ POMAGAJĄ RODZICOM

·        Skuteczniej oddzielać fakty od opinii, promując myślenie obiektywne na polu życia rodzinnego      

·        Rozróżniać kwestie istotne, ważkie od drugorzędnych

·        Podejmować decyzje w oparciu o rzetelne informacje

·        Myśleć o rodzicielstwie w perspektywie długoterminowej