Międzynarodowy Kongres „Czas na rodzinę” – 10 lat Akademii Familijnej w Polsce

Miejsce: Józefów k. Warszawy, ul. 3 Maja 129, Szkoła Strumienie

 

Wstępny harmonogram

Opcjonalnie:

Piątek, 8.11.2013

Możliwość poznania szkoły „Strumienie” i projektu edukacyjnego Sternik

 

Sobota, 9.11.2013

14:00 – możliwość uczestniczenia we Mszy św.

14:00 – Rejestracja uczestników

15:00 – Otwarcie Kongresu

– Janusz Wardak – prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna

– Marina Phlips – prezes IFFD

15.30 – Rosa Pich  "Wielkie wyzwania, wielkie radości – zarządzanie liczną rodziną". Wykład otwarty.

17:00 – Paweł Woliński – „Czy rodzice przestali wierzyć w wychowanie? – wyniki badań”

18:00 – przerwa kawowa

18.30 – Warsztaty

– Promocja kursów – dobre praktyki z różnych krajów (ang.)

– Warsztaty dla liderów (pol.)

– "Dom, do którego chce się wracać – tworzenie atrakcyjnej kultury rodzinnej"

19:30 – zakończenie

20:30 – kolacja z okazji 10-lecia AF

 

 

Niedziela, 10.11.2013

10:00 – możliwość uczestniczenia we Mszy św.

11:00 – Karel Phlips "Wygraj swoją miłość! – jak inwestować w relacje małżeńskie?"

12:00 – przerwa kawowa

12.15 – Warsztaty

– System F, czyli jak i dlaczego pracujemy z kazusami na kursie AF (ang.)

– warsztaty dla moderatorów

13:15 – Panel „10-lecie AF”

14:15 – Zamknięcie Kongresu

14:30 – Obiad

 

Później dla chętnych: zwiedzanie Warszawy

 

 

 

Pozostałe informacje

– Uczestnicy spoza Warszawy będą mieli możliwość nocowania u rodzin

– Cały kongres będzie tłumaczony symultanicznie z/na jęz. angielski

 

Opłaty

– małżeństwo 120 zł

– 1 osoba – 80 zł

REJESTRACJA

 

 

International Congress „Families, it’s Your Time” – 10 Years of Family Enrichment in Poland

Date: 9-10 November 2013

Preliminary agenda

 

Optionally:

Friday, 8.11.2013

Possibility of visiting the „Strumienie” School

 

Saturday, 9.11.2013

14:00 – Possibility of Holy Mass

14:00 – Registration

15:00 – Congress Opening

– Janusz Wardak – chairman of Akademia Familijna Association

– Marina Phlips – president of IFFD

15.30 – Rosa Pich „Great challenges and great joys – managing a large family”

17:00 – Paweł Woliński – “Do parents still believe in upbringing of their children? – research report”

18:00 – Coffee break

18:30 – Workshops

– Course promotion – experience from different countries

– Workshops for group leaders

19:30 – End

20:30 – Dinner

 

Sunday, 10.11.2013

10:00 – Possibility of Holy Mass

11:00 – Karel Phlips  "Win your love! – how to invest in merital relations?"

12:00 – Coffee break

12.15 – Workshops

– System F or how and why do we work with cases in family orientation

– Workshops for moderators

13:15 – Round table „10 Years of Family Enrichment in Poland”

14:15 – Closing of Congress

14:30 – Lunch

Optionally: sightseeing of Warsaw

REGISTRATION