Już w najbliższą sobotę, 22 października 2016r., w Poznaniu odbędzie się Konferencja „Rodzic Zawodowiec”. Jest to inicjatywa Fundacji Sternik Poznań oraz Fundacji Wychowanie w Dialogu, dla których ważna jest integralność ludzkiego życia. Każdy człowiek pełni w życiu wiele różnych ról do których należy się odpowiednio przygotować. Pełnienie roli rodzica wymaga nieustannego zdobywania wiedzy z różnych obszarów życia. W trakcie konferencji poruszone zostaną tematy z zakresu rozwoju osobistego rodziców jak i dzieci (typów osobowości), wychowania oraz wykorzystania urządzeń multimedialnych w rodzinie.

Dzięki uczestnictwu w konferencjach rodzice mają możliwość uzyskania nie tylko wartościowej wiedzy ale również spotkania się z innymi rodzicami którzy kierują się w życiu podobnymi wartościami. Warto zwrócić uwagę na to, że wśród rodzin, w których podejmowane są sprawy wychowania i profilaktyki, zmniejsza się nasilenie zachowań ryzykownych i problemów dzieci i młodzieży, a warunki do pozytywnego rozwoju są lepsze. Dzięki uczestnictwu rodziców w konferencji znacznie zwiększa się możliwość zbudowania domu do którego młodzi będą chcieli wracać, w którym będą chcieli żyć, pracując dla wspólnego dobra i przekazując następnemu pokoleniu to, co sami otrzymali.

Podczas tej konferencji nasi prelegenci podzielą się z nami nie tylko specjalistyczną wiedzą ale również własnym doświadczeniem by dodać nam zapału do dalszych działań.

Zapraszamy!

Więcej informacji: http://rodzic-zawodowiec.edu.pl/