Chłopiec domWykład plenarny na XIX Kongresie Rodziny (Meksyk-2015)

Bebi Calvimontes

Rodzina tworzy dom, jeżeli jest miejscem spotkań kilku pokoleń, miejscem, gdzie wszyscy są razem, miejscem gdzie czujemy się najszczęśliwsi.

Dom jest przestrzenią, która spaja rodzinę, gdzie ludzie funkcjonują na co dzień i dzielą się z innymi swoimi przeżyciami, zmartwieniami, ale też wspierają innych. Dom to jest takie miejsce, gdzie ludzie czują się szczęśliwi.

„Obserwujemy kluczowy związek pomiędzy dobrze zarządzanym domem a szczęściem rodzinnym”, dlatego staramy się motywować i zachęcać ludzi do „tworzenia domów”, które zapewniają bezpieczeństwo rodzinom. W tym celu, konieczne jest promowanie kultury, która docenia znaczenie prac domowych.

Istotne jest, aby przekazywać, szczególnie nowym pokoleniom, co znaczy dobrze zarządzać domem i jakie korzyści wypływają z tego dla wszystkich członków rodziny. Na przykład to, że każdy może mieć swój udział w tworzeniu rodzinnej atmosfery, wykorzystując swoje umiejętności do dbania o otoczenie, pomagając sobie nawzajem i rozwijać się w najlepszy możliwy sposób.

Życie rodzinne jest również doskonałym miejscem do rozwijania umiejętności, które są przydatne w życiu zawodowym i społecznym.

Dobrze funkcjonujący dom gwarantuje rozwój osobisty i bezpieczeństwo, daje nam stabilność emocjonalną i generuje autentyczny rozwój społeczny. Z tego powodu ważne jest, aby dzieci – także te w bardzo młodym wieku – stanowiły część zespołu, który przyczynia się do „tworzenia domu”.

To poprzez uczenie się dbania o dom, młodzież wie jak dbać o naszą planetę, w konkretny sposób odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka zawarte w encyklice Laudato Si; zapewniając tym samym wzmocnienie i utrwalenie więzi rodzinnych z biegiem lat.

W „zrównoważonego domu”:

– dzielimy się obowiązkami;

– integrujemy życie zawodowe i rodzinne;

– praktykujemy odpowiedzialną konsumpcję;

– używamy technologii cyfrowych w zdrowy sposób;

– zachęcamy do solidarności wśród rodzeństwa;

– szukamy sposobów, które pomogą w rozwoju społeczeństwa.

Ciepło ogniska domowego nie zależy od statusu materialnego lub okoliczności. Prawdziwe znaczenie domu znajduje swoje wytłumaczenie w istocie natury ludzkiej, w tym, że miłość przejawia się w dawaniu, ale także w umiejętności otrzymywania. Warto ocalić z przeszłości to co najlepsze, żyć odpowiedzialnie w teraźniejszości i pozostawić możliwie najlepszą spuściznę dla przyszłych pokoleń.