Tulipan Narodowego Dnia Życia 2016 w kategorii Inicjatywa społeczna dla Akademii Familijnej!

Podczas Gali Narodowego Dnia Życia, 23 marca 2016, prezes Akademii Familijnej – Janusz Wardak odebrał statuetkę.

Ogromne podziękowania dla wszystkich, dzięki którym Akademia pełni swoją misję: liderów, moderatorów i koordynatorów!

Główną ideą tegorocznych obchodów jest propagowanie wśród rodzin postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne i świat, w którym żyjemy.

http://www.dzienzycia.pl/