GJ 19643

 GJ 10075 GJ 10498

 

W sobotę 18 marca, w Józefowie, odbyła się konferencja zatytułowana „Wolność dana czy zadana?”, której organizatorem była szkoła dla dziewcząt „Strumienie” Stowarzyszenia STERNIK. Niemal trzy godziny spotkania wypełnił zróżnicowany dwugłos o wychowaniu, samowychowaniu, sięganiu po ambitne i dobre cele. Nie zabrakło też akcentu artystycznego.

Pierwszy z prelegentów, dr Stanisław Sławiński, w swoim wystąpieniu przedstawił wizję „Trzech kroków w dojrzałość”. Zestawiając dojrzałość z samodzielnością, wykazał w jaki sposób wychowanie może być procesem prowadzącym do osiągnięcia przez młodzież autonomii oraz odpowiedzialności – kluczowych kompetencji we współczesnym świecie. Zaproponował również koncyliacyjną wizję dwóch odmiennych modelów wychowania: demokratycznego, osadzonego na dialogu, oraz tradycyjnego, odwołującego się do autorytetu rodziców. W jego przekazie mocno wybrzmiała także wartość wychowania rozumianego jako samowychowanie oraz wychowawczej roli myślenia, dla których to postaw zagrożeniem jest fałszywa troska oraz nadmierna dyrektywność ze strony rodziców.

Wystąpienie Kingi Baranowskiej, znanej polskiej himalaistki, potoczyło się z kolei według konwencji przekazu motywacyjnego osadzonego na wydarzeniach opisujących zdobywanie przez nią kolejnych ośmiotysięczników. „Każdy może zdobyć swój Everest” – jak głosiło hasło jej prelekcji, to życiowe wyzwanie dla każdego. Realizacja dobrego, ambitnego celu zawsze oznacza zmierzenie się ze swoją słabością – fizyczną, psychiczną. Jest też momentem poznania prawdy o sobie samym, próbą męstwa, weryfikacją głębi i stałości relacji, jakie potrafimy nawiązać z innymi. Wartka narracja, zapierające dech w piersiach zdjęcia oraz niezwykle sugestywne opisy z wypraw w Himalaje sprawiły, że ta „mentalna” podróż w głąb siebie: namysł nad tym, co w życiu jest ważne, jak kierować się w stronę dobrych wartości, jak korzystać z wolności, okazała się bardzo frapująca.

Zwieńczeniem konferencji był kameralny koncert Dariusza „Maleo” Malejonka, któremu towarzyszyła córka Katarzyna i wnuczek Jasio. Przedtem, w krótkim wywiadzie, opowiedział o swojej drodze do Boga, o trudnościach syryjskiej ludności oraz o sytuacji chrześcijan prześladowanych na tamtym obszarze. Zaprezentowany potem repertuar poruszył mocno wiele serc, był wezwaniem do hojności i wdzięczności. Szkoła „Strumienie” włączyła się w ogólnopolską akcję Caritas „Rodzina rodzinie”, polegającą na udzieleniu pomocy konkretnej rodzinie z Syrii. Podczas Wielkiego Postu zbierana jest w szkole „jałmużna wielkopostna” na ten cel. Podczas przerwy kawowej w trakcie trwania konferencji można było spróbować uczniowskich wypieków. Zebrane w ten sposób pieniądze zostały również przekazane na pomoc syryjskim rodzinom.