WYGRAJ MIŁOŚĆ!

INWESTOWANIE W RELACJE MAŁŻEŃSKIE

Karel Phlips

9-10 listopada 2013 r.

na podstawie książki Enrique Rojas „Miłość – wielka szansa”

wydawnictwo WYD, Madryt 2011

 

 

WSTĘP: jak opisać miłość małżeńską?

 1. Miłość jest fundamentem życia: istoty ludzkie (jako osoby) muszą kochać i potrzebują miłości.
 1. Miłość jest potrzebą wypływającą z głębi człowieka i potrzeba drugiej osoby, by wspólnie przejść przez życia, uczestnicząc we wspólnym projekcie na całe życie.
 1. Miłość i wiedza to niezbędne połączenie: zakochanie się w drugiej osobie wymaga zdobycia wiedzy o niej. Grecy mówili: „nie możemy pokochać tego, czego nie znamy”
 1. Dojrzała miłość tworzy jedność między dwojgiem ludzi – mężczyzną i kobietą – którzy cały czas zachowują swoją indywidualność.
 1. Miłość to bardziej dawanie niż branie – i w ten sposób jest drogą do szczęścia.
 1. Miłość jest czymś więcej niż uczuciem: jest aktem woli.
 1. Miłość potrzebuje uczuć, wymaga jednak cierpliwości i musi być codziennie pielęgnowana.

Nasze współczesne społeczeństwo ma problemy ze znalezieniem równowagi i powiązania między miłością i innymi ważnymi sprawami w życiu każdego człowieka.

 

 

WŁAŚCIWY WYBÓR

 1. Nagła myśl, że znalazło się tę osobę, której się poszukiwało: „Jesteś moim życiem”.
 1. Bądź ostrożny: piękno kobiety stało się zgubą wielu mężczyzn! Kluczem jest dokonanie właściwego wyboru.
 1. Czy można stworzyć przybliżony model mężczyzny lub kobiety – fizyczny, psychologiczny, kulturowy i duchowy – osoby, której poszukujemy?
 1. Podczas dokonywania właściwego wyboru należy brać pod uwagę zarówno serce (uczucia), rozum (myślenie) oraz sferę kultury (duchowość).
 1. Zakochanie bez dokonania świadomego wyboru prowadzi często do poważnych błędów i nierealistycznych oczekiwań.
 1. Na poziomie psychologicznym, kobiety pragną być zrozumiane, zaś mężczyźni chcą być docenieni.
 1. W dzisiejszych czasach często zdarza się, że mężczyźni udają miłość, by zdobyć możliwość współżycia z kobietą, zaś kobiety udają współżycie, by zdobyć miłość.
 1. Dzisiaj jest również powszechne, że mężczyźni powyżej 30-tki cierpią na syndrom paniki związanej z podjęciem zobowiązania do małżeństwa.

Słynne powiedzenie Don Kichota mówi: „temu, kto dobrze wybrał w małżeństwie, nie pozostaje już nic innego, w czym powinien dobrze wybrać”.

 

 

7 WSKAZÓWEK DLA TYCH, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ SIĘ ŻENIĆ

Uwaga ogólna: nie wpadnij w pułapkę fałszywych oczekiwań!

 1. Nie idealizuj miłości tak, jak robi to niekiedy literatura, poezja, muzyka… Rzeczywistość może cię zawieźć.
 1. Nie idealizuj drugiej osoby. Musisz ją zobaczyć taką, jaka naprawdę jest, uczciwie oceniając jej zalety i wady.
 1. Samo zakochanie nie gwarantuje długiego i szczęśliwego życia. W jaki więc sposób podtrzymywać tę miłość? Dbałość o drobne szczegóły wzmacnia i utwierdza miłość – dokładnie tak, jak wiele osób dba o swoją karierę, prestiż społeczny czy pieniądze!
 1. Życie w małżeństwie oznacza potrzebę ciągłego uczenia się. Musimy stale zbierać różnorodne doświadczenia i na bazie wydarzeń, sytuacji śmiesznych, ale i trudnych lub bolesnych uczyć się harmonijnego składania wszystkich wymiarów miłości (miłości fizycznej, psychologii, duchowości, …)
 1. Niektóre pary małżeńskie przechodzą kryzysy, nawet w związkach dobrych i stabilnych. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z ogromnej złożoności wielu aspektów wspólnego życia, a także z tego, co nazywamy ludzką ułomnością. Najgorszą rzeczą, jaka może się wówczas zdarzyć jest brak solidnych i dobrze zbudowanych podstaw, które pomogą nam przejść przez trudne wydarzenia w życiu.
 1. Dojrzała miłość tworzy między dwojgiem ludzi – mężczyzną i kobietą – którzy cały czas zachowują swoją indywidualność. Mąż i żona są osobami, które zachowują swoją wolność osobistą i osobowość.
 1. Miłość to bardziej dawanie niż branie. Kochać to dawać, czuć się szczęśliwym wówczas, gdy ta druga osoba czuje się dobrze i jest szczęśliwa. Ważne jest, by dbać o siebie w taki sposób, by wzrastać jako osoba (Pieper „O miłości”). Używanie drugiej osoby jako środka wiodącego do celu nie jest miłością (Jan Paweł II „Miłość i odpowiedzialność”).

 

 

CZEGO POTRZEBA, BY PODTRZYMAĆ MIŁOŚĆ?

 7 SKŁADNIKÓW ALCHEMII MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ:

Wstęp:

 • Aby być szczęśliwym z kimś, muszę być najpierw osobą szczęśliwą z samym sobą
 • Miłość jest rzeczywistością wielowymiarową i poszczególne składniki muszą być w niej dobrane w sposób harmonijny. Gdy w miarę upływu czasu miłość powszednieje, musimy ją odbudowywać.
 • Brak miłości jest jedną z najważniejszych przyczyn cierpienia we współczesnych czasach, ponieważ nie ma szczęścia bez miłości.

Podsumowując, można powiedzieć, że w miłości potrzeba nieco wiedzy teoretycznej, a następnie odpowiedniej praktyki w życiu.

 

 1. UCZUCIA

Miłość jest uczuciem sprawiającym w życiu najwięcej satysfakcji, jest jednak również decyzją (aktem woli), ponieważ to umysł musi oświecać nasze uczucia. Decyzjami woli pokonujemy również pojawiające się w życiu trudności i wskazujemy cel naszego wspólnego projektu – miłości.

Życie w małżeństwie to sztuka wzajemnego zrozumienia i osiągania kompromisów, ze świadomością tego, że miłość leży głównie w świecie emocji.

Miłość to zarówno współzależność, jak i niezależność, wolność i uwiązanie, bliskość i dystans.

Potrzebujemy tutaj zarówno inteligencji emocjonalnej, jak i społecznej: odpowiedniego oceniania faktów i stworzenia działających kanałów komunikacyjnych między małżonkami: żadnych ostrych słów, żadnych poniżających komentarzy, żadnych obraźliwych określeń – zwłaszcza podczas rozmów na tematy osobiste…

 1. SEKSUALNOŚĆ

Jest to jeden z podstawowych języków przekazywania miłości. Dajemy siebie „w całości”, tzn. włącznie z intymnością ciała.

Seksualność to coś znacznie więcej, niż obejmuje potocznie używane słowo „seks”.

Jest ona częścią wspólnie podjętej przez oboje małżonków decyzji o wejściu w rodzicielstwo.

 1. WSPÓLNE WARTOŚCI

Żyjemy w społeczeństwie neopogańskim, posiadającym hedonistyczne i permisywne podejście do życia, żyjącym mentalnością konsumencką i pozbawioną trwałych wartości. Według amerykańskiego raportu „Zanikanie małżeństwa” (Bradford Wilcox, University of Virginia, 2010) małżeństwo staje się „towarem luksusowym” dla osób pochodzących ze słabiej wykształconych warstw społecznych oraz z rodzin rozbitych. Liczba dzieci urodzonych poza małżeństwem podwoiła się lub potroiła między rokiem 1980 i rokiem 2010, w zależności od poziomu wykształcenia.

Pat Fagan z amerykańskiej fundacji Heritage Foundation stwierdziła w 2008 roku, że religijność jest kluczowym czynnikiem wzmacniającym małżeństwa i zmniejszającym współczynnik rozwodów.

Annette Mahoney z University of Houston, na podstawie 10-letnich badań, przeprowadzonych w latach 1999-2009 zwróciła w 2010 roku uwagę, że w rodzinach, w których religijność pełni istotną rolę, występuje mniej konfliktów, mniej przemocy rodzinnej, niewierności, ciąży wśród nastolatek oraz mniej problemów w szkołach.

Nasze społeczeństwo bardziej niż proroków, potrzebuje osób dających dobry przykład. Chrześcijaństwo posiada najbardziej rozwiniętą wizję miłości, podnosząc miłość w małżeństwie do poziomu nadprzyrodzonego. Kultura, która nie akceptuje wartości transcendentnych traktuje osobę jako przedmiot, a nie jako istotę ludzką.

 1. WOLA

Kilka określeń po łacinie:

 • Diligere = kochać przy pomocy woli: miłość czynna
 • Amare = miłość zorientowana na uczucia: miłość emocjonalna
 • Caritas = miłość z hojnością: cnota

Miłość jest jednocześnie uczuciem i decyzją (aktem woli). Uczucia pośredniczą między instynktami naturalnymi i rozumem. Uczucia nie są sterowane wyłącznie bodźcami zewnętrznymi, lecz także umysłem, wolą, przekonaniami itd.

Wola ludzka jest skłonnością ku temu, co jest dobre, dlatego ćwiczenie woli jest czymś bardzo ważnym: jest znakiem dojrzałości. Siła woli rośnie wraz z każdą podejmowaną decyzją.

Prawdziwa miłość nie może zostać ograniczona wyłącznie do uczucia, ale musi zawierać także świadomą decyzję – by kochać, a także ocenę – pozwalającą na rozróżnienie pozytywnych i negatywnych aspektów drugiej osoby oraz obietnicę – podjęte zobowiązanie. Wola jest więc niezbędna w życiu małżeńskim: bez niej małżeństwo nie może funkcjonować.

5. ROZUM

Myślenie to nasza zdolność do powiązania sygnałów docierających z serca (uczucia), mózgu (myślenie) oraz ze sfery kultury (dzięki edukacji).

Miłość wzrasta dzięki myśleniu.

Zdolność myślenia zapewnia miłości głębokie korzenie oraz trwałość. Wskazuje to, co nalezy poprawić oraz zmienić – tak, by małżeństwo mogło żyć w zgodzie i harmonii.

Niezwykle ważne jest to, by nie przechowywać szczegółowego rejestru błędów i upadków drugiej osoby, ponieważ tworzy się w ten sposób atmosferę napięcia i gniewu. Dużo ważniejsze jest przebaczenie, ponieważ zamyka rany: należy ono do sfery woli i rozumu, jednakże jego korzenie są w warstwie duchowej.

6. ZOBOWIĄZANIE

Miłość to podjęcia zobowiązania: moja wolność osobista jest ograniczona miłością.

Empatia to kolejne określenie na trwałą, lepszą miłość: to próba stanięcia w miejscu tej drugiej osoby.

Zobowiązanie:

 = odpowiedzialność i wierność,

 = droga prowadząca do szczęścia jako skutku końcowego naszych działań,

 = gwarancja bezpieczeństwa dla członków naszej rodziny

 = sposób na posiadanie dzieci i ich wychowanie

Wierność polega na stałych, drobnych aktach lojalności, które wzmacniają miłość.

7. ELASTYCZNOŚĆ I DYNAMIZM

Nawet, jeśli zmienią się okoliczności zewnętrzne, fundament naszej miłości musi pozostać niezmieniony.

Potrzebujemy dojrzałości emocjonalnej: zdolności dostosowania naszego życia uczuciowego do bieżących okoliczności.

Miłość jest również oddaniem siebie drugiej osobie i poświęceniem: musimy być w stanie powiedzieć NIE naszym zachciankom – po to, by służyć potrzebom innych.

Miłość małżeńska niesie w sobie ogromne bogactwo, które trzeba rozpoznać i nad nim pracować; można powiedzieć, że wymaga dynamizmu.

 

PRÓBA PODSUMOWANIA:

 1. Zdolność do kochania jest wyznacznikiem zdrowego społeczeństwa.
 • Powinniśmy zawsze pamiętać, że pierwszą rzeczą, jakiej nastolatek oczekuje od życia to nauczyć
 • We współczesnym społeczeństwie odnalezienie miłości, która będzie trwała przez całe życie nie jest łatwe, ponieważ wszystko wydaje się proste i lekkie i nie wchodzi w głąb; istotnym czynnikiem są także negatywne wpływy rówieśników oraz narastające podejście posiadania WSZYSTKIEGO i to NATYCHMIAST
 1. Podstawowe zasady miłości małżeńskiej
 • Ludzie stawiają miłość ponad wolność, pragnąc prawdziwej miłości. Miłość to zobowiązanie.
 • Lojalność: bycie uczciwym podczas wspólnej pracy nad projektem na całe życie.
 • Wierność naszemu małżonkowi
 1. Miłość to podstawa życia rodzinnego
 • Miłość w małżeństwie jest źródłem, z którego powstaje rodzina.
 • W rodzinie nie jesteśmy kochani za to, co posiadamy, ale za to, kim jesteśmy.
 • Edukacja to przekazywanie innym osobom informacji o tym, czym jest życie.
 • Rodzina sprawia, że społeczeństwo staje się bardziej ludzkie: prawidłowo ukształtowana i zdrowa psychologicznie rodzina jest miejscem, gdzie uczymy się dobrych praktyk życiowych.

 

DODATEK: kilka zasad, pozwalających na rozwiązanie konfliktów w małżeństwie

 1. Być zdolnym i chętnym do przebaczenia
 1. Nie przywoływać spraw z przeszłości
 1. Unikać niepotrzebnych dyskusji
 1. Nauczyć się przypisywać prawdziwą, rzeczywistą wartość elementom życia rodzinnego
 1. Szanować się nawzajem
 1. Nauczyć się zapominania o sytuacjach trudnych i konfliktach
 1. Pracować nad komunikacją między małżonkami
 1. Znaleźć dobry humor na każdy dzień życia
 1. Nigdy nawet nie rozmawiać o rozwodzie
 1. Chętnie współżyć z małżonkiem
 1. Unikać skrzywionego podejścia do rzeczywistości
 1. Unikać tendencji do kontrolowania, monitorowania i sprawdzania małżonka
 1. Zawsze posiadać przyczyny natury duchowej, pozwalające na przezwyciężanie trudności, problemów, nagłych zwrotów życiowych i nieoczekiwanych okoliczności