KU346717 AFPodczas Dobroczynnego Balu STERNIKA już po raz drugi przyznano nagrody STERNIKA ROKU.

STERNIK ROKU to nagroda przyznawana za wyznaczanie trendów oraz godne naśladowania działania związane z wychowaniem i edukacją młodzieży.

Stowarzyszenie chce w ten sposób promować działania wspierające edukację i wychowanie młodego pokolenia wierząc, że ich wysoki poziom stanowi o przyszłości Polski.

Bal Sternika został zorganizowany 2-go  marca 2019 roku, w hotelu Marriott. Przyznając nagrody Stowarzyszenie chce wyróżniać firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje bądź osoby, które wykazują zaangażowanie, wyznaczają pozytywne trendy i podejmują godne naśladowania działania związane z wychowaniem i edukacją młodzieży.

Nagrody STERNIKA ROKU 2018 zostały przyznane w czterech kategoriach:

STERNIK Edukacji, STERNIK Wychowania, STERNIK Rozwoju, Grand Sternik.

Nagrodę specjalną, GRAND STERNIK, za całokształt dokonań, a w szczególności działania mające na celu wspieranie rozwoju rodziny otrzymała Akademia Familijna.

Akademia poprzez organizowane kursy pomaga rodzinom na terenie całej Polski w wychowywaniu dzieci oraz umacnianiu więzi między małżonkami.

Żródło: https://strumienie.sternik.edu.pl