A ty kim 1 ok

Kurs skierowany jest do osób w wieku 22–32 lat, które jeszcze nie założyły rodziny i zastanawiają się nad swoją przyszłością. Podczas kursu młodzi uczestnicy analizują rzeczywistość, w której żyją, uczą się odkrywać sens własnego życia oraz podejmować trafne decyzje. Na spotkaniach omawiane są wybrane aspekty zagadnień, które w największym stopniu decydują o naszej przyszłości.

Więcej o kursie: https://www.akademiafamilijna.pl/kursy/personal-project