444

17 czerwca odbyły się ostatnie sesje plenarne z moderatorem i tym samym zakończyliśmy kolejną edycję kursów Akademii Familijnej. W 32 kursach organizowanych w całej Polsce wzięło udział ok. 350 małżeństw. Kursy Akademii Familijnej z reguły odbywają się w większych ośrodkach miejskich. W minionej edycji gościliśmy w Białymstoku, Bielsku-Białej, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Nadarzynie,Poznaniu, Pruszkowie,Szczecinie, Toruniu, Wadowicach, Warszawie i we WrocławiuZ kolei na całym świecie każdego roku w kursach Akademii Familijnej uczestniczy ponad 27 000 osób! 

Kursy Akademii Familijej są dostosowane do poszczególnych etapów rozwoju dziecka, a w przypadku kursu Miłość Małżeńska – do małżeństw z różnym stażem. Wykorzystujemy metodę studium przypadku (ang. case study), czyli analizy konkretnej sytuacji. Poszczególne przypadki są omawiane w małych grupach kilku małżeństw, a następnie dyskutowane podczas sesji plenarnej z moderatorem.

Na jeden z wybranych kursów można zapisać się na stronie: ZAPISY 

We wrześniu osoby zarejestrowane zostaną poinformowane, które kursy odbędą się – decyduje liczba zgłoszeń – min. 12 małżeństw do rozpoczęcia kursu.

Serdecznie zapraszamy!

FILM

PREZENTACJA