Metoda Case Study

Kursy Akademii Familijnej nie są zwykłymi wykładami, czy też spotkaniami z ciekawymi, doświadczonymi pedagogami. Stosowana metoda podobna jest do wykorzystywanej podczas kursów z zarządzania (MBA) – metoda studium przypadku, czyli „case study”. Uczestnicy omawiają konkretną, … Czytaj dalej Metoda Case Study