Kurs dla rodziców dzieci w wieku 8-10 lat.

Pod koniec okresu dziecięcego dziewczynki i chłopcy wykazują dużą swobodę w kontaktach z otaczającym je środowiskiem. Zmusza ich to do podejmowania wielu samodzielnych decyzji w różnych sytuacjach życia codziennego. Aby móc decydować, trzeba jako punkt odniesienia posiadać pewien system wartości.

Na kursie „Pierwsze decyzje” rodzice dowiadują się, jak ważne jest życie w zgodzie z własnym systemem wartości, jak przekazać go swoim dzieciom i w jaki sposób pomóc im go ugruntować. Dzieci w tym wieku znajdują się w najlepszym, najbardziej chłonnym okresie dzieciństwa, dlatego nie można zwlekać z podejmowaniem w rozmowach z nimi określonych tematów, bo wprowadzanie ich, gdy zaczną się problemy dojrzewania i nastoletniości, może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Jest to optymalny czas na umocnienie w dzieciach najważniejszych cnót i wartości.

Tematyka kursu:

 

Harmonogram kursu:

Kurs trwa ok. 6 miesięcy i obejmuje 11 spotkań po 1,5 godz. oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

Kurs pilotażowy „Pierwsze Decyzje” prowadziła moderatorka Lourdes García z IFFD z Hiszpanii, mama siedmiorga dzieci. W pierwszej edycji kursu udział wzięli moderatorzy, którzy prowadzą spotkania dużych grup.

Terminy sesji generalnych z moderatorem zostaną podane na początku października.

Terminy spotkań w małej grupie ustalane są na pierwszej sesji generalnej.

METODA KURSU

CENA KURSU i ZAPISY