Kurs dla rodziców dzieci w wieku 4-5 lat.

Dzieci w wieku 4-5 lat wykazują zwykle powoli kształtującą się zdolność do prowadzenia krótkich rozmów, w których, nie mając jasnej i ukształtowanej zdolności rozumowania, lubią stosować prosty tok myślenia oraz stosunkowo szybko i łatwo pytać i odpowiadać. To bez wątpienia jest etap, który moglibyśmy nazwać etapem pierwszych rozmów.

Tematyka kursu:

Harmonogram kursu:
Kurs trwa ok. 5 miesięcy i obejmuje 9 spotkań po 1,5 godz. oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

Terminy sesji generalnych z moderatorem zostaną podane najpóźniej na początku października.

Terminy spotkań w małej grupie ustalane są na pierwszej sesji generalnej.

METODA KURSU

CENA KURSU i ZAPISY