Uczenie się sprawnego i bezpiecznego korzystania z sieci internetowej stało się istotnym elementem wykształcenia i wychowania. Przydatne może być ustalenie pewnych zasad, którymi kieruje się nasza rodzina, korzystając z Internetu. Może być to nawet cała strategia. 

Dobrze byłoby, abyśmy jako rodzice mając świadomość niewątpliwych zalet technologii, byli również świadomi związanych z nią zagrożeń. Dzięki opartemu na faktach poglądowi na tę rzeczywistość będziemy mogli odpowiedzialnie wprowadzać w nią również dzieci. Możemy kształtować w swoich rodzinach swoistą kulturę korzystania z technologii, aby kolejne wynalazki nie oddalały nas od siebie. Oto propozycje, które mogą zainspirować nas do budowania rodzinnego zbioru zwyczajów. 

Photo by Julia M Cameron on Pexels

1.Korzystanie z elektroniki jest ograniczone pewnymi regułami

Rodzice, jako odpowiedzialni za rodzinę, wyznaczają granice. Ważne, aby główne zasady, które zostaną ustalone dla wszystkich, były przestrzegane przede najpierw przez dorosłych. Dobrze, abyśmy rozumieli, po co właściwie ustaliliśmy konkretne reguły. Wtedy będziemy mogli sensownie wyjaśniać je dzieciom, a w razie potrzeby również adekwatnie modyfikować. 

2. Sprzęty elektroniczne zasadniczo nie są zapraszane do posiłków 

Wspólne posiłki mogą stać się w rodzinie uprzywilejowanym czasem budowania relacji. Dzięki kształtowaniu zwyczaju rozmowy, w której każdy jest zainteresowany tym, co mają do powiedzenia inni, domownicy mogą się coraz lepiej poznawać. Rodzice mają też szansę szybciej dostrzec, jeśli któreś z dzieci jest czymś bardzo przejęte lub strapione.   

3. Telefon i komputer poza sypialnią

Najlepiej byłoby, gdyby sprzęty elektroniczne pozostawały poza miejscem gdzie odpoczywamy i śpimy. Wiele jest argumentów przemawiających za tym, że niezabieranie telefonów do łóżka wiąże się z lepszym snem. Poza tym jeśli rodzice sami mają taki zwyczaj, jest większa szansa, że dzieci przejmą go jako coś naturalnego i zminimalizujemy ryzyko tego, że będą zasypiać i budzić się z telefonem w ręku.

4. Miejsce do odkładania telefonów

Funkcję wspólnego miejsca do odkładania telefonów może spełniać półeczka, koszyk czy stacja ładująca. Dzięki temu wszyscy uczą się, że telefon przynajmniej czasem można odłożyć. Wiadomo też od razu, gdzie go dać, kiedy trzeba pozbyć się go przed wspólnym posiłkiem lub kiedy idziemy spać. 

5. Wspólny seans

Raz na jakiś czas warto zorganizować rodzinne wydarzenie związane z czerpaniem z dobrodziejstw Internetu. Może to być wspólne oglądanie filmu, programu, czy przedstawienia teatralnego. Można pokusić się o specjalną, tematyczną oprawę tego wydarzenia i stworzyć atmosferę domowego teatru, czy kina, a później wymienić przemyślenia na temat tego, co obejrzeliśmy. Takie wydarzenie ma charakter integrujący. Jako rodzice mamy też wtedy szansę pokazać dzieciom, jak wybierać z zasobów sieci to, co wartościowe i dobre. 

6. Rodzinny czas offline

Warto uczyć się spędzać wspólnie czas bez Internetu. Aktywności rodzinnych, które można tu wybrać, jest wiele: od spaceru, przez gry planszowe po wspólne wyjście na basen. Ważne, aby był to czas, który spędzamy realnie ze sobą i otaczającą nas nieelektroniczną rzeczywistością. 

Jednak zdecydowanie najważniejszym elementem całej strategii jest dbanie o to, aby nasze rodzinne życie poza siecią było żywe: zaangażowane, radosne, ciekawe. Abyśmy budowali wartościowe relacje i cieszyli się nimi. Wtedy możemy szczerze powiedzieć dzieciom, że realne życie jest ciekawsze od kolejnego odcinka serialu.   

Aleksandra Kroll

 

Literatura: Carr, N.: Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. 2012; Newport, C.: Deep work. 2016; Vasconez, J. C.: Wychowanie dzieci a nowe technologie. W: Wychowanie w rodzinie. Red. Schowaniec J., 2015

Projekt dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej