Za kursy Akademii Familijnej odpowiada Stowarzyszenie Akademia Familijna, które zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000182587.

Stowarzyszenie Akademia Familijna
ul. Polany 18
04-937 Warszawa

NIP: 529 170 79 35

Pracami SAF kieruje zarząd w składzie:
Janusz Wardak
Katarzyna Astrachancew
Piotr Rydzik

Organizacją kursów Akademii Familijnej zajmuje się Centralny Komitet Sterujący (CKS): 

Anna i Janusz Wardakowie
Dominika i Rafał Kalinowscy
Sylwia i Piotr Rydzikowie
Katarzyna i Krzysztof Astrachancew

Stowarzyszenie Akademia Familijna jest organizacją typu non-profit.