Kongres www

Międzynarodowy Kongres „Rodzina – biznes Twojego życia”

15 lat Akademii Familijnej w Polsce

 

International Congress „Family  the business of your life”

15 Years of Family Enrichment in Poland

 

24-25 listopada 2018/ 24-25th of November 2018

Szkoła STRUMIENIE, ul. 3 Maja 129, Józefów k. Warszawy 

 

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 15 LISTOPADA/ DEADLINE 15th NOV

 

R E J E S T R A C J A /  R E G I S T R A T I O N   ! ! !

 

Pobierz plakat – Konferencja    Pobierz plakat – Kongres

 

Agenda 

Sobota/ Saturday, 24.11.2018

14:00Możliwość uczestniczenia we Mszy św./ Holy Mass (optional)

14:00 – Rejestracja uczestników/ Participants registration

 

Początek części otwartej (wstęp bezpłatny, bez rejestracji)

15:00 – Otwarcie Kongresu/ Opening of the Congress

Janusz Wardak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Akademia Familijna/ President of Family Enrichment in Poland  

Javier Vidal Quadras  Sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji na rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD)/ Secretary general of the International Federation for Family Development (IFFD)

15:30 – Nuria Chinchilla „Rodzina i praca: dwie pasje – jedno życie.”/ „Family and Work: Two Passions – One Life”

16:30 – Miguel Postigo „Jak czerpać moc z przeciwności. Historia Chemy Postigo i Jego rodziny.”/ „How to draw strength from adversities. The story of Chema Postigo and His family”

17:15 – Przerwa kawowa/ Coffee break

17:45 – Janusz Wardak „Jak wykorzystać kompetencje zawodowe do bycia lepszym rodzicem?”/ „How to Use Professional Competences to Be a Better Parent?”

18:30 – Koniec części otwartej/ Closing of the open session

 

18:30 – 19:00 Przerwa/ Break

19:00 – 20:00 Panel „Promocja kursów AF w pokoleniu millenialsów”/ Roundtable „Promotion of the Courses Among Millenials”

20:15 – Uroczysta kolacja z okazji 15-lecia AF/ Dinner

21:15 – Program artystyczny/ Cultural event

 

 

Niedziela/ Sunday, 25.11.2018

10:00 – Możliwość uczestniczenia we Mszy św./ Holy Mass (optional)

11:00 – Warsztaty/ Workshops

– „Poszukiwanie i formacja liderów” (ang.)/ „Finding and Forming Group Leaders” (EN)

– „Najlepsze praktyki w zarządzaniu AF” (pol.)/ „Best Practices in Managing a Family Enrichment Center” (PL)

– Warsztaty dla moderatorów (ang.)/ Workshops for Moderators (EN)

12:30 – Przerwa kawowa/ Coffee break

12:45 – Wykład: Piotr Kociołek „Coaching i analiza przypadku jako efektywne metody szkolenia dorosłych”/ Lecture: „Coaching and Case Study as Effective Methods of Training for Adults”

13:45 – Zamknięcie Kongresu/ Closing of the Congress

14:00 – Obiad (dla chętnych)/ Lunch

 

Pozostałe informacje/ Other information

– Uczestnicy spoza Warszawy będą mieli możliwość nocowania u rodzin/ Foreign participants will be able to stay at Polish families homes.

– Cały kongres będzie tłumaczony symultanicznie z/na jęz. angielski. Prosimy o zabranie słuchawek i telefonu z radiem/ The event will be simultaneously translated in Polish and English, please take your phone and headphones.

 

Opłaty za udział w Kongresie/ Fees

– małżeństwo 200 zł/ 1 married couple  100 E

– 1 osoba 100 zł/ 1 person 50 E

 

Mapa dojazdu/ Map 

Hotele w pobliżu Szkoły STRUMIENIE/ Accommodation options