Dużo mówi się o tzw. kryzysie męskości. W swojej książce „Gdzie ci mężczyźni” Philip Zimbardo potwierdza, że z chłopcami i mężczyznami dzieje się coś niepokojącego. Ostrzega również, że o ile nic nie zaczniemy robić, może być to zjawisko trwałe. Proponuje także rozwiązania.

Philip Zimbardo to słynny psycholog, badacz i popularyzator, profesor uniwersytetu w Stanford. Razem ze swoją współpracowniczką Nikitą Coulombe opisał i podsumował wyniki badań, które jego zdaniem obrazują to, co popularnie nazywane jest dzisiaj “kryzysem męskości”.

Co się dzieje?

Z książki wyłania się przerażający obraz życia chłopców. Coraz bardziej odrywają się oni od rzeczywistości. Więcej czasu spędzają na grach wideo i niestety, mają coraz wcześniejszy dostęp do pornografii oraz treści nasyconych przemocą. Zdaniem badacza coraz częściej żyją przez to w świecie iluzorycznej kontroli. W Internecie dużo łatwiej jest im doświadczyć poczucia sukcesu, niż w realnym życiu. Wobec silnych, wirtualnych bodźców, zwykłe aktywności takie jak szkoła, gra w piłkę, czy harcerstwo, wydają im się nudne.

Zdjęcie autorstwa Soumil Kumar z Pexels

Jakie są przyczyny?

Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Wśród nich Zimbardo wymienia przede wszystkim kryzys rodziny. Poza tym, szkoły stają się coraz mniej skuteczne i ich programy nie nadążają za potrzebami zmieniającego się świata. Jako kolejną przyczynę podaje szybki rozwój technologii, za którym nie nadążają normy społeczne oraz prawo. Zauważa też, że zapracowani dorośli przestają kultywować ważne rytuały. W badaniach, które przeprowadził kilkanaście lat temu, 60% amerykańskich rodzin deklarowało, że codziennie jada wspólny posiłek. W najnowszym badaniu było to już tylko 20%. Przez to dzieci nie mają gdzie uczyć się zwykłej komunikacji i rozmów. Nie mają gdzie doświadczyć zwykłych, codziennych relacji. 

Co możemy zrobić?

Zimbardo podaje konkretne rozwiązania, które jego zdaniem mogłyby pomóc. Wśród nich wymienia między innymi zachęcanie mężczyzn do pracy w zawodzie nauczyciela, edukowanie rodziców w dobrym wypełnianiu ich ról oraz prowadzenie programów mentoringowych dla ojców. Mówi też o konieczności poważnego zaangażowania się rodziców w wychowanie dzieci. Jego zdaniem potrzebna jest też gruntowna reforma szkolnictwa, aby zaczęło ono wreszcie przygotowywać młodych ludzi do życia. Jednym z oryginalnych pomysłów jest również promowanie tańca towarzyskiego dla wszystkich grup wiekowych. Zdaniem Zimbardo taniec zawiera bezcenny kulturowy przekaz dotyczący tworzenia bliskich, osobistych relacji.  

Mobilizacja do działania

Profesor Zimbardo nie raz zaskoczył świat naukowy. Można oczywiście dyskutować z jego zawartą w książce apokaliptyczną oceną obecnej sytuacji społecznej. Z pewnością dyskusyjne są szczegóły niektórych spośród  proponowanych rozwiązań. Jednak przywoływane fakty i statystyki są w dużej mierze niepodważalne. Te ostatnie z pewnością wystarczą, aby, jak proponuje sam autor, zachęcić siebie i innych do działania na rzecz rozwijania zdrowszych wzorców społecznych. Dla dobra wszystkich. 

Aleksandra Kroll

Literatura: Zimbardo Philip G., Coulombe Nikita S.: Gdzie ci mężczyźni? 2015

Projekt dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej